skip to Main Content

Er du værd at elske?

Mange mennesker kæmper fra tid til anden med en følelse af ikke at være værd at elske eller går rundt med en forestilling om, at de skal præstere for at have eksistensberettigelse.

Som gode venner, vil vi ofte forsøge at overbevise personen om, at hun/han har gode kvaliteter, er sød og dejlig, dygtig m.m. Vi forsøger at hjælpe personen til at se, at han er værd at elske og overbevise ham om, at han gør det godt osv.

I forbindelse med psykoterapi ville man måske arbejde med selvværdstræning, positiv tænkning, fokusere på ressourcer eller kigge tilbage i barndommen og finde gode forklaringer på årsagen til personens mindreværdsfølelse. Dette kan være både gavnligt og givtigt og kan, formentlig for en tid lindre personens smerte. Desværre er der ofte stor risiko for, at pendulet alligevel vil svinge tilbage igen næste gang, en episode trigger grundantagelsen om ikke at være værd at elske.

Årsagen er, at når vi arbejder på dette niveau, køber vi også præmisen om, at tankerne om mig, andre eller verden er afgørende for min livskvalitet og tilstand.Men hvad hvis vi i stedet fokuserede mere på vores måde at forholde os til tanker på? En tanke er jo i virkeligheden bare en tanke. En mental konstruktion skabt af vores eget sind, indtil vi giver den magt ved at identificere os med den og ophøje den til sandheden.

En mere varig forandring af selvfølelsen kan derfor finde sted, når vi formår at skabe større kontakt med den del af vores bevidsthed hvori tankerne og følelserne opstår. Når vi bliver i stand til at iagttage vores tanker og observere vores følelser fra vores værenskerne, er vi ikke længere identificeret med dem og kan se dem for hvad de er – nemlig tanker!

 

Back To Top