skip to Main Content

Coaching – en vej til personlig udvikling

 

 

 

 

 

 

Coaching er for dig, som ønsker at blive afklaret eller udfordret i forhold til en konkret problemstilling eller tema i dit liv.

Som Coach vil jeg være din sparringspartner og stille dig de spørgsmål, som skaber en dybere refleksion og større bevidsthed, så du bedre kan træffe de valg, som er rigtige for dig.

Hvad er Coaching?

Coaching er rettet mod nutiden og fremtidige mål. Det kan beskrives som en bevidstgørende dialog med fokus på ressourcer, løsninger og handling.

Intentionen er at udvikle dine potentialer og kompetencer samt identificere og bryde de barrierer og evt. hæmmende overbevisninger, der ligger i vejen for at nå dit mål.

Som Coach kan jeg hjælpe dig med:

  • At nå et konkret mål
  • Opnå større motivation og drive
  • Blive klar på dine værdier
  • Træffe gode valg for dig selv
  • Prioritere din tid rigtigt
  • Skabe klarhed og overblik over en situation
  • Forstå hvad der evt. bremser dig
  • Er i tvivl om fx erhvervs- eller studievalg
  • Få konkrete redskaber til bedre kommunikation
  • Personlig udvikling

Hvor lang tid tager det?

Et forløb med coaching er naturligvis individuelt, men vil typisk strække sig fra 3-10 sessioner. Nogle gange viser det sig undervejs, at der er nogle dybere liggende temaer i personligheden, som spænder ben. I de tilfælde kan det være en ide også at arbejde mere terapeutisk med tingene. Du kan læse mere om psykoterapi her

Jeg er certificeret Coach og Psykoterapeut MPF med mange års erfaring. Min praksis ligger i rolige og hyggelige omgivelser ved Søerne i København.

Hvordan skaber man forandring?

Et coachingforløb vil typisk bevæge sig gennem forskellige trin alt afhængig af, hvilket tema, du ønsker hjælp til. Som coach er jeg din guide og sparringspartner gennem hele den proces.

Bevidstgørelse

Vi kan ikke ændre noget, vi ikke er bevidste om. Derfor handler alle former for coaching, i et eller andet omfang, om at få større indsigt i vores tanker, følelser, behov og endnu ikke udfoldede ressourcer og potentialer. Eller vi forsøger at finde ud af, hvorfor vi selv har svært ved at komme i mål med de ting vi gerne vil. Som coach hjælper jeg dig til at blive bevidst om dine muligheder, potentialer og barrierer.

Mønsterafbrydelse

Som du sikkert har bemærket, er det dog sjældent tilstrækkeligt at blive bevidst om årsagen til et problem, eller at få øje på nogle hidtil uudnyttede ressourcer. Vi er også nødt til at handle og gøre noget konkret ved situationen.

Ofte skal vi først stoppe en gammel vane, afbryde vores hidtidige tankemønstre, bryde ud af en selvbegrænsende rolle eller på anden måde droppe et mønster, som ikke længere fungerer for os, før vi kan gøre noget nyt. Som Coach vil jeg støtte dig i at bryde de negative mønstre.

Re-orientering

Når vi bryder med et gammelt mønster, skal vi finde ud af, hvad vi så gør i stedet. Hvis vi fx stopper en gammel vane, skal vi have fundet ud af nye måder at gøre tingene på. Og når vi ikke længere tror på det, vi plejede at tro på, skal vi finde ud af, hvad der så er sandt for os. Vi skal med andre ord “re-orientere os” og forholde os til en ny virkelighed.

Som Coach kan jeg hjælpe dig med at finde en ny retning i livet, udforske nye muligheder og opdage andre og mere livsbekræftende måder at anskue livet på.

Motivation

Udvikling og forandring kan være ganske udfordrende at komme i mål med. Det kan kræve både mod og vilje. Selv om det er positive forandringer, skal vi bevæge os ud af vores komfort zone, og det kan være både sårbart og følelsesmæssigt udfordrende. Som Coach vil jeg motivere dig til at turde bryde gamle mønstre og tage nye skridt i dit liv, som er nødvendige for, at du kan udfolde dig selv og dine drømme.

Back To Top