skip to Main Content

Coaching – en vej til personlig udvikling

Coaching er for dig, som ønsker at blive afklaret eller udfordret i forhold til en konkret problemstilling eller tema i dit liv.

Som Coach vil jeg være din sparringspartner og stille dig de spørgsmål, som skaber en dybere refleksion og større bevidsthed, så du bedre kan træffe de valg, som er rigtige for dig.

Coaching kan hjælpe dig til at:

  • Nå et konkret mål
  • Opnå større motivation og drive
  • Blive klar på dine værdier
  • Træffe gode valg for dig selv
  • Prioritere din tid rigtigt
  • Skabe klarhed og overblik over en situation
  • Forstå hvad der evt. bremser dig
  • Er i tvivl om fx erhvervs- eller studievalg
  • Få konkrete redskaber til bedre kommunikation
  • Personlig udvikling

Hvad er Coaching?

Coaching er rettet mod nutiden og fremtidige mål. Det kan beskrives som en bevidstgørende dialog med fokus på ressourcer, løsninger og handling.

Intentionen er at udvikle dine potentialer og kompetencer samt identificere og bryde de barrierer og evt. hæmmende overbevisninger, der ligger i vejen for at nå dit mål.

Hvor lang tid tager et forløb med coaching?

Et forløb med coaching er naturligvis individuelt, men vil typisk strække sig fra 3-10 sessioner. Nogle gange viser det sig undervejs, at der er nogle dybereliggende temaer i personligheden, som spænder ben. I de tilfælde kan det være en ide også at arbejde mere terapeutisk med tingene. Her kan du læse mere om psykoterapi.

Mine faglige kompetencer som Coach

Jeg er certificeret Life-Coach og Psykoterapeut MPF med over 15 års erfaring og med mange tusind sessioner bag mig. Min praksis ligger i rolige og hyggelige omgivelser ved Søerne på Østerbro i København.

Hvordan virker coaching?

Et coachingforløb vil typisk bevæge sig gennem forskellige trin alt afhængig af, hvilket tema, du ønsker hjælp til. Som coach er jeg din guide og sparringspartner gennem hele den proces. Processen består af faserne bevidstgørelse, mønsterafbrydelse, re-orientering og motivation.

Bevidstgørelse

Vi kan ikke ændre noget, vi ikke er bevidste om. Derfor handler alle former for coaching, i et eller andet omfang, om at få større indsigt i vores tanker, følelser, behov og endnu ikke udfoldede ressourcer og potentialer. Eller vi forsøger at finde ud af, hvorfor vi selv har svært ved at komme i mål med de ting vi gerne vil. Som coach hjælper jeg dig til at blive bevidst om dine muligheder, potentialer og barrierer.

Mønsterafbrydelse

Som du sikkert har bemærket, er det dog sjældent tilstrækkeligt at blive bevidst om årsagen til et problem, eller at få øje på nogle hidtil uudnyttede ressourcer. Vi er også nødt til at handle og gøre noget konkret ved situationen.

Ofte skal vi først stoppe en gammel vane, afbryde vores hidtidige tankemønstre, bryde ud af en selvbegrænsende rolle eller på anden måde droppe et mønster, som ikke længere fungerer for os, før vi kan gøre noget nyt. Som Coach vil jeg støtte dig i at bryde de negative mønstre.

Re-orientering

Når vi bryder med et gammelt mønster, skal vi finde ud af, hvad vi så gør i stedet. Hvis vi fx stopper en gammel vane, skal vi have fundet ud af nye måder at gøre tingene på. Og når vi ikke længere tror på det, vi plejede at tro på, skal vi finde ud af, hvad der så er sandt for os. Vi skal med andre ord “re-orientere os” og forholde os til en ny virkelighed.

Som Coach kan jeg hjælpe dig med at finde en ny retning i livet, udforske nye muligheder og opdage andre og mere livsbekræftende måder at anskue livet på.

Motivation

Udvikling og forandring kan være ganske udfordrende at komme i mål med. Det kan kræve både mod og vilje. Selv om det er positive forandringer, skal vi bevæge os ud af vores komfort zone, og det kan være både sårbart og følelsesmæssigt udfordrende. Som Coach vil jeg motivere dig til at turde bryde gamle mønstre og tage nye skridt i dit liv, som er nødvendige for, at du kan udfolde dig selv og dine drømme.

At finde klarhed og retning i livet

Livet er fyldt med komplekse beslutninger – labyrinter af usikkerhed og tvivl, som kan synes…

Læs mere

Livsbalance: Coaching for et helstøbt liv

I en travl og krævende verden kan det være en udfordring at finde den rette…

Læs mere

Sig fra med god samvittighed

Bliver du overset af kæresten eller uretfærdigt behandlet af veninden? Læs min artikel i magasinet…

Læs mere
Back To Top