skip to Main Content

Stress og udbrændthed

Stress KøbenhavnHar du symptomer på stress…

  • Du oplever at have alt for mange bolde i luften og har vanskeligt ved at prioritere, hvad der er vigtigt, og hvad der reelt haster i dit liv.
  • Du har svært ved at slappe af og mærker en konstant uro eller rastløshed i kroppen.
  • Du bliver hurtigt irriteret eller ked af det, og selv mindre opgaver kan virke uoverkommelige.
  • Du begynder at glemme ting og har problemer med at koncentrere dig.
  • Du  har fysiske gener såsom hovedpine, muskelspændinger, søvnproblemer, mavegener o.l.

Stress og udbrændthed er efterhånden et udbredt fænomen i befolkningen. Omkring en halv million danskere kæmper lige nu med symptomer på stress, måske du er én af dem? En del oplever det som et nødvendigt onde for at kunne leve op til samfundets eller arbejdsmarkedets krav.

Vær opmærksom på signalerne

Men langvarig stress kan gå hen og blive farligt og udvikle sig til både fysisk sygdom, depression og angst.  Ofte sker det ganske umærkeligt over tid, og man overhører faresignalerne, enten fordi ydre omstændigheder presser på, eller fordi man har en forestilling om, at man burde være i stand til at klare tingene selv.

Stress kan behandles

Stress kan skyldes mange ting. Det kan være ydre belastninger såsom stort arbejdspres, skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom m.m. Men det kan også være vores tanker og forventninger til os selv, som kan medvirke til at belaste os og blive en stressfaktor i sig selv. Symptomerne kan vise sig på mange måder – fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt.

I mine forløb med stressramte arbejder vi med at forstå og kende dine stresssymptomer samt identificere de stressfaktorer, som dagligdagen byder på – både privat og arbejdsmæssigt. Dette med henblik på at blive bedre til at lytte til kroppens signaler samt blive i stand til proaktivt at reducere stressfaktorerne.

Gennem et forløb hos mig, vil du få konkrete redskaber til at håndtere den nuværende stress samt forebygge tilbagefald. Du vil få teknikker, der kan hjælpe din krop til at slappe af, samt træning i at være mere tilstede i nuet. Du vil der igennem opleve større overskud og ro.

Du kan læse mere om stress på psykiatrifondens hjemmeside

Back To Top