skip to Main Content

Tilknytning og kontakt

Helt grundlæggende kan man sige, at mange af de konflikter, der kan opstå i et parforhold handler om, at kontakten mellem jer er blevet enten utryg eller distanceret. Når vi går ind i et engageret parforhold knytter vi os til hinanden, hvilket også gør os sårbare. Det som knytter os sammen og får os til at trives, handler blandt andet om, at vi i tilfredsstillende grad føler, at vi får opfyldt nogle grundlæggende behov.

Man kan opsummere behovene således:

  • Tilgængelighed – din partner er tilgængelig, dvs at du kan få opmærksomhed eller kontakt, hvis du har brug for det.
  • Anerkendelse – din partner viser forståelse for dine følelser og behov og forsøger at møde dem.
  • Engagement – din partner viser engagement og interesse for dit liv og den du er.
  • Respekt – din partner respekterer og værdsætter dig for den du er, og det du bidrager med.

Hvis vi gennem længere tid har en oplevelse af, at dette ikke er tilfældet, på et eller flere parametre, begynder vi at blive usikre på den andens kærlighed og accept. Når det sker, vil vores tilknytningsmønster blive aktiveret, og det er her vi kan risikere at ryge ind i konflikt. Parterapi handler i høj grad om at hjælpe jer til at genetablere den trygge og nære kontakt.

Er du den opsøgende eller undvigende type?

parterapi i københavn, hvor vi hjælper par i konflikter.

 

Der er groft sagt to måder at reagere på, når vi oplever, at kontakten til vores partner er mangelfuld. Hvis du er den opsøgende type, vil du forsøge at genetablere kontakten på mere eller mindre hensigtsmæssige måder.

Du insisterer måske på at tale om det, eller rækker ud fysisk. Hvis det ikke lykkes på tilfredsstillende vis, begynder du måske at blive kritisk eller bebrejdende. Det kan også være, at du forsøger at skabe nærhed igen ved at blive mere klyngende og appellerende i din kontakt.

Hvis du er den undvigende type, vil du i stedet begynde at trække dig fra relationen. Følelsesmæssigt begynder du at lukke ned for at undgå at blive mere såret. Du bliver tavs, forsvinder ind i dit arbejde/skærmen eller andre måder at trække dig fysisk på. Du undgår at tale om problemerne af frygt for, at det vil ende med et skænderi og yderligere dårlig kontakt.

I parterapien lærer I at forstå hinandens reaktioner. Når du forstår baggrunden for din partners adfærd, bliver det tydeligt for dig, at adfærden i virkeligheden er et forsøg på at beskytte relationen – ikke ødelægge den.

Alle par har et konfliktmønster

Kender du det, at jeres konflikter nærmest følger en skabelon? Som om I har haft den samme konflikt igen og igen bare med et lidt forskelligt tema?

Hvis I genkender jer selv som henholdsvis undvigende og opsøgende, vil I typisk komme ind i en selvforstærkende spiral. Jo mere opsøgende den ene part er, jo mere trækker den anden part sig og omvendt.

Derudover er vi tilbøjelige til at skjule vores sårbarhed både overfor os selv og vores partner, så det, der bliver synligt for vores partner, er reaktionen på de sårede følelser og behov. Fx bliver du måske vred og afvisende, men dybest set er du måske ulykkelig og usikker.

I parterapien lærer I at identificere jeres konfliktmønster, så I kan genkende og dermed stoppe mønsteret inden det går galt. I lærer at blive bedre til at udtrykke jeres dybere følelser og behov i stedet for at ryge i forsvars- angrebsposition.

parterapi københavn - konfliktmønster

Back To Top