skip to Main Content

De forskellige former for parterapi

Parterapi er en form for psykoterapi, der fokuserer på at hjælpe par med at forbedre deres forhold ved at adressere og løse konflikter, forbedre kommunikationen og styrke båndet mellem partnerne. Det udføres normalt af en kvalificeret terapeut, der faciliterer samtaler og aktiviteter, der kan hjælpe par med at forstå hinanden bedre og arbejde gennem deres udfordringer. Parterapi kan være en værdifuld ressource for par, der ønsker at opnå en sundere og mere tilfredsstillende forhold.

Gestaltterapi

Gestaltterapi kan være en effektiv tilgang til parterapi, da den fokuserer på at øge bevidstheden om det, der sker i nuet, og på at forbedre forståelsen for individuelle følelser, tanker og adfærdsmønstre. Når denne terapiform anvendes i en parterapikontekst, er målet at hjælpe par med at forstå og forbedre deres relation ved at arbejde med de unikke dynamikker og udfordringer, de oplever sammen.

 • Øget kommunikation: Gestaltterapi fremmer åben og ærlig kommunikation mellem partnere. Terapeuten kan hjælpe parret med at udtrykke deres følelser og behov klart og effektivt.
 • Forståelse af følelser: Parterapi med gestaltterapi kan hjælpe par med at forstå og håndtere de følelsesmæssige reaktioner, de oplever i forholdet. Dette kan føre til en bedre forståelse af, hvorfor visse konflikter opstår, og hvordan man kan tackle dem.
 • Her-og-nu-oplevelser: Gestaltterapi opfordrer parret til at fokusere på deres nuværende interaktioner og dynamikker i terapisessionen. Dette kan hjælpe med at afsløre gentagne mønstre og bidrage til at ændre dem.
 • Selvansvar og empowerment: Terapi med gestaltterapi fremmer selvansvar og empowerment for begge parter. Det opfordrer dem til at tage aktivt ansvar for deres adfærd og træffe sunde valg i forholdet.
 • Helhedsforståelse: Gestaltterapi ser på parforholdet som en helhed og hjælper med at integrere de individuelle aspekter af hver partner i forståelsen af relationen. Dette kan hjælpe parret med at se, hvordan de bidrager til fælles udfordringer og succeser.

Gestaltterapi i parterapi giver par en mulighed for at udforske deres relation og arbejde sammen om at skabe positive ændringer. Det er vigtigt at huske, at den terapeutiske tilgang skal tilpasses de specifikke behov og mål for hvert par, og at en erfaren gestaltterapeut kan tilpasse metoderne i overensstemmelse hermed. Sammen kan gestaltterapi og parterapi hjælpe par med at opbygge en sundere og mere tilfredsstillende forhold.

Imagoterapi

Imagoterapi, også kendt som Imago Relations Terapi, er en terapiform, der er udviklet til at hjælpe par med at forbedre deres forhold ved at forstå og arbejde med de ubevidste mønstre og forventninger, de bringer ind i deres partnerskab. Imagoterapi fokuserer på at skabe forbindelse mellem partnerne og fremme dybere forståelse og intimitet i forholdet.

 • Forståelse af det ubevidste: Imagoterapi identificerer og udforsker de ubevidste mønstre og forventninger, som hver partner bringer ind i forholdet. Terapeuten hjælper med at afdække, hvordan tidligere erfaringer og relationer kan påvirke det nuværende partnerskab.
 • Dialog og kommunikation: Imagoterapi lægger stor vægt på kommunikation mellem parret. Terapeuten faciliterer en struktureret dialog, hvor partnerne kan udtrykke deres følelser, tanker og behov på en måde, der fremmer empati og forståelse.
 • Forbindelse og genopretning: Imagoterapi stræber efter at genoprette forbindelsen mellem parret ved at fremme en dybere følelse af intimitet og samhørighed. Dette opnås ved at identificere og løse de barrierer, der står i vejen for en tættere forbindelse.
 • Øvelser og teknikker: Terapeuten kan tilbyde parret øvelser og teknikker, der hjælper dem med at forbedre deres forhold. Dette kan omfatte øvelser i aktiv lytning, rollespil og øvelser til at styrke forbindelsen.
 • Empowerment og selvansvar: Imagoterapi opfordrer begge parter til at tage ansvar for deres eget velbefindende og forholdets sundhed. Dette inkluderer at arbejde med individuelle udfordringer og tage skridt til at skabe positive ændringer.

Imagoterapi kan være særligt effektiv, når par har gentagne konflikter eller oplever en følelse af afstand i deres forhold. Det hjælper med at skabe et trygt rum, hvor begge parter kan åbent udforske deres følelser og oplevelser, og det fremmer en sundere og mere tilfredsstillende relation. Som med enhver terapiform er det vigtigt at finde en kvalificeret imagoterapeut, der kan tilpasse tilgangen til parrets specifikke behov.

EFT (Emotions Fokuseret Terapi)

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en evidensbaseret tilgang til parterapi, der sigter mod at forbedre parforhold ved at fokusere på de følelsesmæssige dynamikker og behov, der spiller en central rolle i relationen. EFT blev udviklet af Dr. Susan Johnson og Dr. Les Greenberg og har vist sig at være særligt effektiv til at hjælpe par med at forstå og forbedre deres kommunikation og følelsesmæssige forbindelse.

 • Følelsesmæssig bevidsthed: EFT fremmer en dyb forståelse af de følelser, der er involveret i parforholdet. Terapeuten hjælper parret med at identificere og udtrykke deres følelser på en måde, der styrker forbindelsen og empatien.
 • Skabelse af en tryg base: EFT lægger vægt på at etablere en følelse af tryghed og tillid mellem partnerne. Dette skaber det nødvendige rum, hvor følelser og sårbarheder kan deles åbent.
 • Anerkendelse af negative mønstre: Terapeuten hjælper med at identificere de gentagne, negative mønstre af kommunikation og adfærd, der skaber konflikter i forholdet. Dette gør det muligt for parret at bryde disse mønstre.
 • Skift til sundere adfærdsmønstre: EFT arbejder på at ændre de destruktive adfærdsmønstre til mere konstruktive og kærlige måder at kommunikere og interagere på.
 • Fremme tilknytning og intimitet: Målet med EFT er at skabe en dybere følelsesmæssig forbindelse mellem partnerne. Terapeuten hjælper med at styrke båndet og forbedre intimiteten i relationen.

EFT er særligt velegnet til par, der oplever gentagne konflikter, manglende intimitet eller en følelse af afstand i deres forhold. Terapeuten fungerer som en facilitator, der hjælper parret med at forstå og arbejde gennem deres følelsesmæssige udfordringer. Terapeuten tilbyder også redskaber og teknikker, der kan hjælpe parret med at kommunikere bedre og skabe en sundere og mere kærlig relation. EFT i parterapi har vist sig at have gode resultater og kan hjælpe med at genskabe harmonien og tilknytningen i parforholdet.

Narrativ terapi

Narrativ terapi er en terapeutisk tilgang, der kan være værdifuld i forbindelse med parterapi ved at hjælpe par med at genfortolke og redefinere deres personlige og fælles historier. Denne terapiform blev udviklet af Michael White og David Epston og er baseret på ideen om, at mennesker skaber deres identiteter og forståelser af verden gennem de historier, de fortæller om sig selv og deres oplevelser.

 • Dekonstruktion af problemfortællinger: Terapeuten hjælper parret med at identificere og udforske de negative eller begrænsende historier, de har om deres forhold. Dette kan omfatte at udfordre stereotyper, fejlagtige antagelser eller fastlåste opfattelser.
 • Skabelse af alternative historier: Parterapeuter, der anvender narrativ terapi, arbejder på at hjælpe parret med at opdage og fremme nye og mere positive historier om deres forhold. Dette kan bidrage til at ændre parrets perspektiv og åbne op for nye muligheder.
 • Eksternalisering af problemer: Terapeuten hjælper parret med at se problemer som separate fra deres identiteter. Dette kan reducere skyld og skam og gøre det lettere at tackle udfordringerne sammen.
 • Styrkelse af samarbejde: Narrativ terapi kan styrke samarbejdet mellem parret ved at fremme en fælles forståelse af deres historie og mål. Det kan hjælpe dem med at arbejde sammen som et team for at opnå deres ønskede forandring.
 • Kulturel og kontekstuel forståelse: Narrativ terapi tager hensyn til kulturelle og samfundsmæssige faktorer, der kan påvirke parrets oplevelser. Terapeuten opmuntrer til refleksion over, hvordan disse faktorer spiller ind i deres historier.

Back To Top