skip to Main Content

Svære relationer

At have gode sociale relationer er særdeles vigtigt for vores trivsel og livskvalitet. Familierelationer, parforhold og venskaber er samtidig noget af det mest følelsesmæssigt udfordrende, vi kan begive os ud i. Vores ønske omkring nærhed og tilknytning kan være ambivalent, og dårlig eller manglende kommunikation kan give grobund for både frustrationer og konflikter i forholdet.

Det kan også være vanskeligheder på arbejdspladsen, hvor samarbejdet ikke rigtigt fungerer, eller det kollegiale fællesskab er gået i hårdknude.

Kender du det…

  • At du gang på gang føler dig misforstået og oplever, at du bliver opfattet anderledes, end hvad du forsøger at udtrykke
  • At du har svært ved at blive hørt og komme igennem med det, du har på hjerte, eller blive taget alvorligt.
  • At der er mennesker i dit liv, hvor du har vanskeligt ved at forstå deres tanker, handlinger eller intentioner.
  • At du holder dine følelser eller behov tilbage af frygt for, hvordan det vil blive modtaget.

Bryd mønstret

Det kan være svært at bryde et fastlåst kommunikationsmønster eller ændre en social rolle selv. Jeg kan hjælpe dig til at identificere og forstå de dybereliggende årsager til evt. konflikter. At tage ansvar for egne følelser og behov og give udtryk for dem på en tydelig og empatisk måde. Eller hjælpe dig til at se dig selv udefra og dermed forstå den respons, du får fra omverden. Jeg hjælper uanset om der er behov for individuel terapi eller parterapi.

Back To Top