skip to Main Content

Dataansvar og privatlivspolitik– jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Jeg behandler persondata og har derfor formuleret denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlingsmæssige formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

  • Behandlinger på klinikken og journalføring samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Udsendelse af nyhedsbrev
  • Opfyldelse af lovkrav, fx i forbindelse med fakturering.

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Det betyder for dig som klient, der har gået i forløb i klinikken, at jeg opbevarer din journal i 5 år efter din sidste behandling her, og at journalen derefter slettes.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du kan til enhver tid bede mig om at slette dine data.
Jeg videregiver aldrig dine persondata til andre uden dit samtykke.

 

Datasikkerhed

Jeg beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder. Jeg benytter mig af systemet “terapeutbooking”, der som databehandler, opfylder alle lovkrav til behandling af personoplysninger. Du kan læse databehandleraftalen her.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

Back To Top