skip to Main Content

Bevidstgørelse

Det er svært at ændre noget, vi ikke er bevidste om. Derfor handler alle former for selvudvikling i et eller andet omfang om at forøge opmærksomheden på det, der foregår inde i os og omkring os.

Vi tilstræber at få større indsigt i vores tanker, følelser, behov og endnu ikke udfoldede ressourcer og potentialer. Eller vi forsøger at finde ud af, hvorfor vi slås med bestemte udfordringer i vores liv.

Som psykoterapeut og coach bruger jeg forskellige metoder til at bevidstgøre dig både om aktuelle muligheder og barrierer.

Mønsterafbrydelse

Som du sikkert har bemærket, er det dog sjældent tilstrækkeligt at blive bevidst om årsagen til et problem, eller at få øje på nogle hidtil uudnyttede ressourcer.

Vi er nødt til at gøre noget konkret ved situationen.

Og ofte skal vi først stoppe en gammel vane, afbryde vores hidtidige tankebaner, bryde ud af en selvbegrænsende rolle eller på anden måde droppe et mønster, som ikke længere fungerer for os, før vi kan gøre noget nyt.

Som psykoterapeut og coach vil jeg støtte dig i at bryde negative mønstre.

Re-orientering

Men hvis vi bryder et mønster, må vi finde ud af, hvad vi så gør i stedet.

Hvis vi eksempelvis stopper en gammel vane, skal vi have fundet ud af nye måder at gøre tingene på.

Og når vi ikke længere tror på det, vi plejede at tro på, skal vi finde ud af, hvad der så er sandt for os.

Bryder vi identifikationen med bestemte selvbilleder og lægger gamle roller og relationsmønstre fra os, skal vi til at finde ud af hvem vi så er og hvordan vi nu skal relatere til andre osv.

Vi skal med andre ord “re-orientere os” og forholde os til en ny virkelighed.

Som psykoterapeut og coach hjælper jeg dig med at finde en ny kurs i livet, med at udforske nye muligheder for at relatere på mere konstruktive måder, og med at opdage andre og mere livsbekræftende måder at anskue livet på, og finde ind til en ny og mere positiv selvfølelse.

Motivation

Hvis vi skal lave andet og mere end overfladiske forandringer, vil det nu og da være en udfordring at udvikle og forandre os.

Især når det drejer sig om at bryde ud af gamle vaner og roller, kan det kræve mod og vilje at få vendt skuden og få lagt en mere livsfremmende kurs.

Når vi bryder med vores hidtidige måde at gøre tingene på, vil vi ofte føle os kejtede og hjælpeløse. Det kan være ret så ubekvemt.

Opdager vi, at virkeligheden ikke er som vi troede den var, havner vi nemt i forvirring og rådvildhed. Og bryder vi med et hidtidigt selvbillede, står vi måske pludselig i en total identitetsforvirring.

Jo større forandringer vi laver jo større er risikoen for, at vi pludselig befinder os i et mentalt og følelsesmæssigt kaos. Og det kan være sårbart og i nogle situationer endda angstprovokerende, også selv om det er positive forandringer vi laver.

Sommetider kræver det mod at komme tæt på indfrielsen af vores inderligste drømme.

Som psykoterapeut og coach vil jeg motivere dig til at turde bryde gamle mønstre og tage nye skridt i dit liv, som er nødvendige for, at du kan udfolde dig selv og dine drømme.

Kompetenceudvikling

Det er svært at motivere os til at være eller gøre noget, vi ikke føler, vi har kompetencerne til.

Afhængigt af om det er fremtids- eller fortidsaksen, om det er forholdet til andre eller til os selv, eller om det er evnen til at leve i nuet, vi arbejder på, vil vi have brug for bestemte kompetencer.

Som psykoterapeut og coach, vil jeg hjælpe dig med at udvikle kompetencer i forhold til at leve livet så fuldt og med så god brug af dit potentiale som muligt.

Det kan fx være:

  • At udvikle kompetencer både i forhold til at skabe din egen fremtid
  • At gøre dig fri af fortiden
  • At forbedre dine relationer
  • At bryde identifikationen med begrænsende selvbilleder og finde ind til en dybere oplevelse af væren eller identitet i nuet

Energibalancering

Når vi gør modstand imod bestemte sider af os selv eller imod at mærke bestemte følelser, skaber vi i et eller andet omfang indre konflikt og anspændthed.

Psykisk og fysisk trækker vi os så at sige sammen. Og det har konsekvenser for vores evne til at være nærværende og opmærksomme.
Det er noget, vi alle kender.

Jo mere anspændte vi er, jo mindre klart tænker vi, og jo mindre ænser vi, hvad der foregår omkring os.

I takt med at vi bliver mere og mere afslappede, stiger graden af nærvær.

Når vi er udhvilede og afslappede er vores sanser meget mere åbne, vi tænker mere klart, og vi er i stand til at være opmærksomme og nærværende på en helt anden måde, end når vi er forkrampede og anspændte.

Som psykoterapeut og coach har  jeg forskellige metoder til at hjælpe dig med at spænde af og lade batterierne op igen

Integration

Når der er bestemte sider af os, som vi ikke kan lide eller ikke tør mærke, fragmenterer vi os selv.

Vi deler os op i det vi gerne vil være, og det vi ikke vil være. Vi danner et selvbillede af det vi gerne vil identificere os med og projicerer, dvs. overfører de uønskede sider, som vi helst ikke vil identificere os med, på andre mennesker.

Så jo flere negative sider af os selv vi fortrænger, jo flere idioter er der så at sige i verden.

Og jo flere af vores potentialer og positive sider vi fortrænger eller fornægter, jo mere tilbøjelige er vi til at idealisere andre og sætte dem op på en piedestal. Og det uanset, at vi så i frustration og misundelse har lyst til at pille dem ned igen.

Som psykoterapeut og coach vil jeg hjælpe dig med at integrere de “glemte” sider, så du kan føle dig mere hel og genfinde det overskud som skal til, for at du kan leve et mere fuldt liv.

Slip ud af rollen som familiens sorte får

Er du familiens sorte får? Læs mere om og hvordan, du kan slippe rollen i…

Læs mere

Slip kontrollen og få tillid til livet

Megen menneskelig lidelse opstår, fordi vi har en række, mere eller mindre bevidste, forventninger og…

Læs mere
Back To Top