skip to Main Content

Egoets tidsalder

Vi lever på mange måder i egoets tidsalder. Individet, resultater og personlige rettigheder har været i centrum på bekostning af fællesskab og næstekærlighed. Coachingbølgen har med sin sejrsgang på godt og ondt sat selvansvarligheden og individet i fokus. ”Du er ansvarlig for din egen lykke, udnyt dit fulde potentiale, bliv…

Læs mere
Back To Top