skip to Main Content

Egoets tidsalder

Vi lever på mange måder i egoets tidsalder. Individet, resultater og personlige rettigheder har været i centrum på bekostning af fællesskab og næstekærlighed. Coachingbølgen har med sin sejrsgang på godt og ondt sat selvansvarligheden og individet i fokus. ”Du er…

Read more
Back To Top