skip to Main Content

Tillid og sårbarhed i parforholdet

I en verden fyldt med hektiske hverdage, karriereambitioner og diverse forpligtelser, kan det være svært at opretholde et sundt og kærligt parforhold. Ydre elementer indlejres i vores relationer og skaber ofte en emotionel distance, fordi der ikke længere er tid og rum til hinanden. Dette er en barsk realitet for mange par. Oplever I at have mistet balancen i jeres forhold? Som psykoterapeut i København har jeg blandt andet speciale i parterapi – og i mit arbejde har jeg set, hvordan tillid og sårbarhed i parforholdet kan være nøglen til at genopbygge et stærkt bånd mellem to mennesker.

Utryg distance – Når parforholdet er på afveje

Når vi går ind i et engageret parforhold, knytter vi os til hinanden på godt og ondt. Vi deler vores drømme, forhåbninger, fejl, styrker og mangler. Det er denne intime samhørighed, der gør os sårbare for hinanden i parforholdet: Det er også dét, der knytter os sammen og får os til at trives, fordi vi i tilfredsstillende grad føler os set, hørt og anerkendt. Vi får med andre ord opfyldt nogle grundlæggende behov.

Når der opstår en distance i forholdet, blotlægges denne sårbarhed ikke. Man får ikke kommunikeret på en kærlig måde, og det kan skabe grobund for konflikt. Konflikter fører til øget utryghed som igen medfører mere distance. Distancen kan være forårsaget af kritik eller bebrejdelser eller manglende inklusion i tanker og følelser eller stress, travlhed og praktik har taget over.

Det sårbare rum: Genfind balancen

Er man først på gyngende grund, kan det synes uoverkommeligt at genfinde balancen. I et forløb med mig vil vi aktivt arbejde med at skabe et nyt og trygt rum, hvor der er plads til jer begge. Sammen vil I tilegne jer redskaber, der kan skabe en højere grad af tillid og sårbarhed i parforholdet. Min parterapi bygger på at gøre jer opmærksomme på hinandens mønstre, så I ultimativt kan videreføre og integrere følgende egenskaber i jeres interne dynamik som par:

Ærlig kommunikation

Det er afgørende at skabe et rum, hvor I begge kan udtrykke jeres følelser og behov uden frygt for dømmende reaktioner. I et forløb hos mig vil I lære at bruge tid på at lytte aktivt til hinanden og forsøge at forstå hinandens perspektiv.

Sårbarhed

At åbne op for sårbarhed kan være skræmmende, men det er nødvendigt for at opbygge tillid. I vil lære at dele jeres inderste tanker og følelser med hinanden. Dette vil styrke båndet mellem jer.

Positiv dialog

I stedet for at kæmpe om, hvem der har ret, bør I arbejde sammen for at finde løsninger på jeres uenigheder. I samarbejde med mig vil I lære at skabe et mere konstruktivt kommunikationsmønster.

I kampens hede kan det være vanskeligt at navigere i parforholdet på egen hånd. I denne forbindelse kan ekstern hjælp være et uvurderligt redskab til at genopbygge tillid og sårbarhed i parforholdet. Husk, at sårbarhed ikke er svaghed; det er en styrke. Når I begge er villige til at åbne op og vise jeres inderste følelser og tanker, vil I opdage, at I bliver tættere og stærkere som par.

Back To Top