skip to Main Content

Inspiration til at forebygge konflikter og pleje jeres parforhold

 

De fleste ønsker at udvikle et godt parforhold, hvor begge trives. På parkurset kan I hente inspiration til, hvordan I giver kærligheden gode vækstbetingelser og forebygge konflikter.

Hvordan foregår det?

Kurset er et undervisningsprogram på ialt 15 timer fordelt på 5 ugentlige møder á 3 timer pr. gang. Det er ikke parterapi, og på kurset er der lagt op til, at man kun deler personlige tanker med sin partner.

På parkurset kommer I igennem forskellige temaer, som veksler mellem korte oplæg, filmklip og øvelser. Parkurset giver konkrete redskaber til at kommunikere trygt sammen og få større forståelse for jer selv og hinandens tanker og følelser. I lærer hvordan I kan  møde udfordringer i fællesskab, hvordan I bevarer og plejer jeres venskab, intimitet og fælles værdier.

Et kommunikationskursus for par med dokumenteret effekt

Kurset bygger på et koncept kaldet PREP, som står for Prevention and Relationship Enchancement Program – eller lidt frit oversat: Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold.

Temaer for et bedre parforhold

Forventninger og roller: Vi har alle bevidste og ubevidste forestillinger og forventninger om vores parforhold og familieliv. Disse forestillinger tages med ind i forholdet og præger dit syn på din partner. På parkurset kommer I til at arbejde med jeres egne forventninger og roller.

Kommunikation: Kommunikation er en af de vigtigste faktorer i parforholdet. Mange par bruger meget tid på at snakke, men taler forbi hinanden eller glemmer at lytte. Mange føler sig ikke forstået af deres partner. På kurset bliver I undervist i tydelig kommunikation på en enkel måde, som giver hjælp til at håndtere forskellighed.

PREP konceptet bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt samliv Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har konkluderet, at PREP er et af de mest effektfulde og bedst dokumenterede programmer og flere internationale studier viser, at det har haft en gavnlig effekt for de par, der deltog

Faresignaler: Ved at undersøge pars kommunikation har forskere fundet 4 negative mønstre, som mange par ender i. På kurset bliver I klogere på, hvilke mønstre, der udspiller sig i jeres parforhold, så I nemmere kan identificere og modarbejde dem i fremtiden.

Problemløsning: Alle par oplever konflikter. På parkurset vil I få større indsigt i jeres problemtemaer og få brugbare redskaber til at håndtere konflikterne, når de opstår.

Bliv klogere på hinanden

Tilgivelse: Når man deler livet med hinanden, kan det ikke undgås, at man kommer til at gøre hinanden ondt. På parkurset vil vi kigge på vigtigheden af at kunne både undskylde og tilgive for at kunne komme godet videre sammen.

Seksualitet og sensualitet: Fysisk nærvær kan være med til at skabe glæde, tryghed og nærhed. Samtidig er det også et sårbart og vanskeligt felt. På kurset sætter vi fokus på, hvordan I kan skabe rammer for intimiteten i parforholdet i en travl hverdag.

Værdier: Værdier og livssyn styrer flere ting i parforholdet end man umiddelbart forestiller sig. På parkurset får I opgaver, der sætter fokus på jeres værdier og guider jer til at finde frem til dem, som er fælles for jer.

Venskab, hygge og humor: Hverdagen har mange krav og udfordringer, og livet rummer mange alvorlige aspekter. Kurset sætter fokus på vigtigheden af, at I også giver både plads og næring til glæden og venskabet i parforholdet.

Engagement og forpligtelse: Forskning viser, at det har en positiv indflydelse på forholdet, at par grundlæggende vil hinanden. Kurset belyser, hvor vigtigt engagement i parforholdet er. Hvor forelskelsen kommer af sig selv, kræver kærligheden kontinuerlig næring og engagement.

Pris og praktisk

Vi mødes i alt 5 gange fra kl 17.30-20.30. Prisen pr par er 3000 kr. Kurset afholdes i København. For at tilgodese hvert enkelt par bedst muligt, er der plads til 4 par på et hold.

Hvis du vil høre mere om kurset, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig. Du kan også sikre dig en plads ved at booke allerede nu

Individuel Parterapi

Jeg tilbyder også individuel parterapi, hvor I har mulighed for at få større bevidsthed omkring jeres problemtema og de reaktionsmønstre, som er nødvendige at bryde, for at I hver især kan vokse som mennesker og som par. Parterapi er mere dybdegående og tilrettelægges individuelt med fokus på jeres behov. Læs mere om parterapi her.

Back To Top