skip to Main Content

 Er du din egen værste kritiker?

Selvværdsgruppe København

Er du ofte optaget af, hvad andre tænker og mener om dig?
Er frygten for at fejle blevet en begrænsende faktor i dit liv?
Er du ofte trist og fuld af selvbebrejdelser?
Hvis du kan svare ja til disse udsagn, vil du med fordel kunne arbejde med at styrke dit selvværd i en særligt tilrettelagt selvværdsgruppe.

Hvad får jeg ud af en selvværdsgruppe?

Du får mulighed for at rykke personligt og forbedre dine relationer til andre og til dig selv. Du lærer at slippe negative tankemønstre, så de ikke længere er styrende for dine følelser og adfærd. Du bliver bedre til at mærke dine egne behov, give udtryk for dem og sætte grænser. Du vil opleve en langt større accept og omsorg for dig selv.

Hvorfor gruppe?

At arbejde i en gruppe har flere fordele og åbner op for helt andre muligheder at arbejde på end et individuelt forløb. Ved at se og høre de andre i gruppen fortælle om deres tanker og udfordringer – og ved at arbejde med dig selv i gruppen bliver vi hinandens “spejl”.

Vi genkender os selv i hinanden, og det kan være en stor støtte og lettelse at opdage, at man ikke er alene. Samtidig bliver forskelligheder og udviklingspunkter  tydelige, og gruppens medlemmer fungerer som sparringspartnere for hinanden.

Hvordan foregår det?

Selvværdsgruppen vil bestå af 6-8 deltagere, som mødes 3 timer hver 2. uge i alt 6 gange. Vi vil arbejde med forskellige temaer fra gang til gang, og hver session vil bestå af en runde, et oplæg fra mig omkring dagens tema, forskellige øvelser, samt terapeutisk arbejde i gruppen. 

Jeg arbejder primært med metoder fra den kognitive terapi  samt mindfulness. Der vil desuden indgå hjemmearbejde med forskellige øvelser for at integrere de ting, som vi arbejder med i gruppen. Gruppen starter efter behov, det vil sige, når jeg har min. 6 tilmeldinger.

Er du værd at elske?

Mange mennesker kæmper fra tid til anden med en følelse af ikke at være værd…

Læs mere

Selvtillid eller Selv-tillid

Selvtillid er en af de egenskaber, der er i høj kurs og særligt i arbejdet…

Læs mere
Back To Top